Bier Roulette Beta

Bier nodig voor de VrijMiBo? Gebruik de Bier Roulette om het te (laten) halen!

Wie moet er bier Atten

WIE/WAT?

Pro-tip: Kommagescheiden kan ook! bijv. "Jan,Piet,Klaas"
Voeg eerst deelnemers toe.
RetroDesign: BuenaParte Techniek: Enkodo sebastiaan @ kantoorroulette.nl